• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

I hvo som rolig leve vil

JEsu Christ dig takke vi

JEsu søde Hukommelse

JEsus Christ i Jødeland

JEsus Christus er vor Salighed

JEsus i Hiert' og Mund er sød

JEsus op paa Korset stood

Jeg løffter mine Øyne op

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Jeg vil mig HErren love

Kom O Hedning-Frelser sand

Kom nu alle Folkes Trøst

Kyrie Eleison, Christe Eleison

Kyrie Gud Fader aff Himmerig

Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst

Loved vær du JEsu Christ

Maria er en Jomfru reen

Melodiudsættelser til Aandelige Siunge-Koor (DK)

Min Siæl nu love HErren

Mine Synder ere som Sand i Strand

Mit Barn frygt dend sande GUD

Naar jeg betænker ræt dend stund

Naar jeg, O Gud! paa Havet er

Naar vi i største Nød er sted

Naar vi i største Nøden staa

Nu bede vi dend Hellig Aand

Nu er fød os JEsus Christ

Nu gaff min JEsus gode Nat

Nu lader os alle takke GUD vor HErre

O Christe, mig forleene Din Naade til min Sang

O GUD aff Himlen see her til

O GUds Lam uskyldig

O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

O Gud vor Fader i evighed

O HERRE Gud benaade mig

O HERRE Gud og Fader bliid

O HErre frels mig og døm min sag

O JEsu Christ som Manddom tog

O JEsu for din Pine

O JEsu kjære Frelsere

O Menniske begræd din Synd saa stoor

O Skaber udi Himlens Huus

O vi arme Synder, Vore Misgierninger

Om Egteskabet vi siunge vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Om Himmerig vi qvæde vil

Om Himmerig vi tale vil

Opvaager Christne alle

Paa Gud alleene Haver jeg sat min Liid