Kaalund, H. V. Endskjøndt min Aand har et sværmerisk Sving

Endskjøndt min Aand har et sværmerisk Sving,
gjør mit Lune dog lystige Bukkespring. -
Her ser De et Billed, min ædle Grevinde,
af Englens og Satyrens Leg derinde.
(I Grevinde Dannemands Stambog, Jul 1869.)