Kaalund, H. V. SOMMERFUGL OG ØSTERS.

SOMMERFUGL OG ØSTERS.

"Hvad fik hin Østers Skallen til?
Og jeg, hvi fik jeg ingen?
Hver næsvis Dreng kan, naar han vil,
mig plumpt befamle Vingen."

149

Saa klaged højt en Sommerfugl,
men mild Naturen svared:
"Hvad var Du, hvis det plumpe Skjul
for Lyset Dig bevared?

Dog giv mig dine Vinger to
og dine Øjne begge,
da skal Du tryg i Støvet bo
og faa en Skal til Dække.

Dér hører og dér sér Du ej,
dér ængstes Du ej mere."
- "Nej," tænkte Sommerfuglen, "nej,
gid Pokker Østers være!"