Kaalund, H. V. EFEMER-GLÆDEN.

EFEMER-GLÆDEN.

Klart straaler Slottet i festlig Glans
af tusinde blændende Kjerter;
deroppe sig hvirvler i lystig Dans
de stolte Menneskehjerter.

21

Men ude ruger den sorte Nat
med Storm og med Lyn og Torden!
Det suser saa vildt over Vej og Krat,
mens Regnen plasker paa Jorden.

De hører ej Sangen af Nattens Storm,
der pisker Regnen paa Rude:
"Ja tuml Dig kun, Du stakkels Orm,
snart er med din Lyst det ude!

Snart vejrer jeg hen dit usle Støv -
saa dans kun lystigt derinde!
Snart danser Du om blandt vissent Løv
for susende Hvirvelvinde!

I Sekler jeg sang over Tidens Hav;
stig kun, Du rastløse Bølge!
Snart tumle sig andre paa din Grav:
Men alle de skulle Dig følge!"