Kaalund, H. V. FANTASIEN.

FANTASIEN.
(November 1880).

Skjønne Fantasi,
forgylder Du ej længer den Fattiges Hytte?
Er din Tryllemagt forbi?
Hvad har Verden da skjænket os i Bytte?
Sandhed - den nøgne? - Mislyd og Splid?
Er det Svaret, Du giver os, nittende Aarhundred,
388 - Frugten af et Vid,
hvis Triumfer vi med Stolthed beundred?

Skjønne Fantasi,
send din Straale som før til den Fattiges Hytte!
Gyd Livets Poesi
i hvert Bryst, som for Tvivl er et Bytte!
Oplad for det Skjønne i Verden vort Syn!
Lær os at elske, saa Øjnene lyse!
Tænd med dit Lyn
en Flamme i de Sjæle, som fryse!