Kaalund, H. V. O, JEG HAR SIDDET ENGANG SOM DROT.

O, JEG HAR SIDDET ENGANG SOM DROT.

O, jeg har siddet engang som Drot
paa Fantasiens Throne;
men Tiden kom og styrted mit Slot
og røvede mig min Krone.

Nu maa jeg forjage den gyldne Drøm,
nu snige sig Timerne tunge;
dog synes mig tidt ved Tidens Strøm,
at jeg er en falden Konge.

69