Kaalund, H. V. SOLEN OG DENS SKYGGE.

SOLEN OG DENS SKYGGE.

Engang faldt Solen paa
at ville sé sin Skygge;
da dækked Bjerg og Straa
den snildt bag deres Rygge.

Hvorhen hans Naade gik
og straaled med sin Lue,
ej kunde dog hans Blik
den mindste Skygge skue.

Og da han ingen saae
(begribelig er Tingen),
faldt Excellencen paa,
han havde heller ingen.

139