Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

Jeg vilde dem med Jubel i Verden udsende;
men ak, da var de døde - jeg kunde dem ej kjende.