Kaalund, H. V. Uddrag fra SOMMERFUGLENE

selv, efter lange Aar, Du atter Dig nærmer,
og er kun hvad Du var - kun en Tusmørkesværmer."