Kaalund, H. V. Uddrag fra THORVALDSENS 'PSYCHE SÆLGER AMORINER'.

Men hvor er den lille Besnærer,
den Abekat?
Ak sé! som en Gaas hun ham bærer,
han er saa mat.
- Om atter han kommer i Flamme?
det véd jeg ej -
vist mangen Papa og Madamme
vil svare Nej.