Kaalund, H. V. Uddrag fra ALVERDEN ER SYG.

Den smaalige Klogskab, den visne Fornuft
gjør Barmen hernede trang,
o, jeg gad indaande den renere Luft
og føle mig ung engang!