Kaalund, H. V. Uddrag fra EPIGRAMMER.

SCHACK STAFFELDT.

Schack Staffeldt, de dybeste drømmende Savn
Du nævner med sølvklare Toner ved Navn.
Man kalder Dig mystisk og ej populær -
Naar gik det ej saadan det Himmelske her!