Kaalund, H. V. Uddrag fra HELLIGKILDEN.

Prunkløs, mellem Blomster vilde,
risler den beskedne Kilde;
186 intet Gitter, ingen Mur
har man om dens Udspring bygget,
af den hellige Natur
er kun Helligdommen smykket.