Kaalund, H. V. Samlede Digte

Det er første Gang, at H. V. Kaalunds Lyrik her foreligger i en samlet Udgave. Det nordiske Forlag har venligst givet sit Samtykke til, at "Fabler for Børn" medtages. Digtsamlingerne "Et Foraar" og "En Eftervaar" er gjengivne uforandrede og udkommer henholdsvis i 7de og 5te Oplag. Af "Efterladte Digte" er kun de enkelte tilfældige Lejlighedsdigte og nogle Ungdomspoesier udeladte, saaledes som Kaalund med sin strænge Selvkritik overfor sine Arbejder sikkert selv vilde have handlet, naar det gjaldt en samlet i Litera-turen staaende Udgave.

Naar det særlig udkomne lyriske Drama "Fulvia" undtages, indeholder altsaa denne Udgave af Kaalunds "Samlede Digte" alt, hvad Kaalund selv anerkjendte af sin Digtning.

Kjøbenhavn, August 1898.
O. B.