Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

S. 270. Kong Waldemar Atterdag (ca. 1320-75). - Magnus Smeck (1316-74), svensk Konge. Mistede 1360-61 Skaane, Blekinge og Gotland til Valdemar Atterdag. - Claudius (10 f. Kr.-54 e. Kr.), rom. Kejser; gift 2. Gang med Agrippina d. Yngre, Neros Moder, der senere forgav ham. - Domitianus (51-96), rom. Kejser. Hans Fluejagt omtales af Sueton, Domitians Liv, Kap. 3; Svetons Kejserbiografier, overs. af A. B. Drachmann, 1911-16, 533.