• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Takker den Herre, som Sorgen omvendte

Gud-Helligaand! o kom

Hellig-Aand! med Velbehag

Du, som gaaer ud fra den levende Gud

Seier-Kirkens Høvding bold

Kom, Hellig-Aand, med Skaber-Magt

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

I Dag med Haand og Mund til Giæst

Mindes vi en fuldtro Ven

O himmelske Udsigt fra Kirke-Bjerg

Nu syng for Herren Psalmer ny

Gud-Faders runde, milde Haand

O Hellig-Aand! som Pindse-Dag

Drag ind ad disse Porte

Guds Huus med Livets Ord

Vor Herre kom til Jordans Flod

O Storværk skiønt af Herrens Haand

Jesus Christus har afvendt

Kom, Gud-Faders Aand fuldgod

Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind

Fra Himlen Herrens Aand nedfoer

Velkommen, Aand fra Himmelen

Hvad er det, vi skue

Ordet sig hviled

Gud planted en Have fra Øst til Vest

Herren, som raader i Himmerig

Den Luft, hvori vi gaae

Kain pløied rask i Vaar

Ei uddøer den Godes Æt

Naar Nat udvælder

Paa Sletten ved Euphrat i Asialand

Fra Afguders Altre slog Røgen i Sky

Abraham sad i Mamre-Lund

Der kom et Bud fra Himmerig

Sara var død, i sin Eenlighed

Esau var en Skytte vild

Op ad Bjerg og ned i Dal

Solen er heed

Som Ørnen sidder paa høien Hald

Der sad en Svend i det sorte Hul

Kong Pharao vaagned en Morgenstund

Gud naade mig stakkels gamle Mand

Kong Pharao var en ugudelig Krop

Der toner et Kvad over Tidens Hav

Der gik en Hyrde og vogted Faar

Et Paradis var Gosen

Ægypten var plaget saa saare

Pharao sidder i Høielofts-Sal

Som Solen oprinder morgenrød

Kom, lad os synge Vorherre en Sang

Jehovah nedfoer fra det Høie

Da Soel gik ned i Banke

Da Moses ned ad Bjerget steg

Thronen under Kerubimer

Kong Balak han sendte sine ridende Bud

Moses var gammel, af Verdens Uro

Hører Seer-Skjaldens Ord

Der laa en Stad paa Marken

Det var i Hvede-Høstens Tid

Josva gik i Palmelunden

Jeriko var en Stad saa fast

Josva med Arken Guds Folk baned Vei

Om Helte mange

Midianiten som en Tyrk

Der var en Kæmpe over Kæmper alle

Samson var Træl i Filisternes Land

I Dommertiden i Bethlehem

Det var saa stille ved Midjenat

Jeg gik i Marken og vogtede Faar

Mellem Brødre kaldt den Lille

Israels Hæder

Af Lyst til Vidskab uden Mage

Der kom tre svare Hungers-Aar

Naboths Viingaard grændsed tæt

Jeg drømte en Drøm, som blev borte igjen

Der var en gammel Præste-Søn

Herrens Huus var lagt i Støvet

Kom, lad os prise de herlige Mænd

I det andet Tempels Dage

Herren Moder Eva loved

Et Barn er født i Bethlehem

Marie , hun sad paa Hø og Straa

Deilig er den Himmel blaa

Simeon tog Guds lille Søn

Vorherre, han var et lille Barn

I Nasaret der var saa smukt

Ungdom og Viisdom, de fulgdes ad

Kom, følg i Aanden med

Himmerigs Port engang fløi op

Der var paa Jord en Guds Engel saa fiin

Ved Jordans Færgestæder

Alt paa den vilde Hede

Frelseren i sin Moders By

Der vandred en Yngling saa tankefuld

Brudgom taler til Bruden sin

Der sad en Fisker saa tankefuld

Seer du Ham paa Fiskerbaaden

Kvinden paa sin Krykke

Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Om en Hedning vil vi sjunge