Uddrag fra Frimodige Tanker over Den saa uventede som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772.

Men agted ikke at gaae nøgne bort igien.