Uddrag fra Frimodige Tanker over Den saa uventede som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772.

paa røst og fierene man kiendte flige Ravne,