Kingo, Thomas Paa Chr.V's Fødselsdag [udateret Fragment]

Paa den Stoormægtigste og Høj-baarne
Monarks og Eenvolds Herris,
Kong CHRISTIAN den Femtis,
Konge til Danmark oc Norge o. s. f.
Min allernaadigste Kongis og Herris Fødsels dag,
som er den 15 dag Aprilis.

Saa Kiører Soolen hid, og midt i Aurild peger
Paa Kongens fødsels dag, huer lyksom stierne leeger,
Som med guds fingris meed, i den planete-plan,
Og Viser Norden til sin Femte Christian!

*