Kingo, Thomas Nytaarsønske til Chr. V 1681

Allerunderdanigste
Nyt-Aars Ynske
Til
Aar 1681.
Over
Dend Stoormægtigste Monarch og
Enevolds Herre
Konning
Christian den Femte,
Konge til Danmark og Norge etc. etc.
Min allernaadigste Herre og Konge.

Velkommen, ynskte sool, som prægtelig forgylder
Vor Nytaars morgen, gid at alle naadis fylder ||
Saa tusindfoldig staar vor Konge rundt omkring,
Som det utalde tal udi din straale-ring.
Forleden aar du har paa tidens smutte-vinger
Ført Freden til vort land, som luun og læ medbringer
Du bødte vel med kriig i første opgangs blink,
Men siden gafstu fred et naadigt himmel-vink.
O fred, o søde fred, som Gud aldene giver,
Gid du med kraftig [rood] hos os i blomster bliver,
Spend om dend kiære fred et ævigt himmel-hold
Og heft dend runden om ald jordens velte-bold!
Mens om dend ynskte fred i fred maa ikke være,
Mens kriigs-staal-hænded Gud vil fred sin pas afskiære,
O mægtig Zebaoth, o lad dog freden staa
Beseglet i din haand for denne Norden-vraa!

* 125

Giv Kongen udi fred en fredsom aand og tanke.
Mens om hand nødes til paa fiendens port at banke,
O giv da kraft og aand, og Viisdom, lykke, mood,
At vinde fred igien af fiende-fald og blood!
Blink op, du Ny-aars sool med fulde lykke-strimer
For Christi meenighed! gid dem ald vanheld timer,
Som paa Guds arnested blæs uroes emmer op,
Lad aldrig deris rood faa grene, bull og top!
Blink op for landets tarv til Guds og Kongens ære,
Og lad din Sirkel fuld af hielp og medynk være,
Vend himlens vrede tegn, for Jesu dybe saar,
Giør Kongens throne fast i tusind lyksom aar!