Kingo, Thomas Opskrift paa Ankeret 1677

Opskrifft
Paa det Ancker, som, næst Guds naa-
dige Haand, var i den hæfftige Storm Kongens
Frelse, huilcket i Guds Tempel, til et ævigt Tacksigelsis
Minde, bør at ophængis.

GUds Haand bekræfted mig, huor ved Jeg tvang og tæmte
Dend vrede Øster-Søe for Christian dend Femte,
Da paa Skib Frederich dend Tredie hand flød,
Og nogle Dage sleeds med Haffsens grumme Død!
Too stercke Anker brast og maatte Bølgen vige,
Men Jeg holdt fast oppaa Monarkens Tvilling-Rjge,
Næst GUd var JEG hans Hold, og Rigets Live-Værn,
Gak, Læser, tænk at Guld er Skarn mod dette Jern.

CUrva rudis ferri qvi cernis brachia, Lector,
Immensi curvus brackia nosce Dei!
His EGO CHRISTIANUM, fremebunda per æqvora, QVINTUM
Sustinui, & Regni pondera cuncta tuli!
Hisce Codanonios fluctus, longasqve ruinas
Perdomui, & REGEM REGNAQVE salva dedi!
Cede, aurum, sacro Diademata cedite ferro.
Nam CAPUT IMPERII FERREA FULCRA PETIT.

*