Kingo, Thomas Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690

Allerunderdanigste Lyk-Ynske
Til den
Niende Dag i Blidemaanet,
Som Anno 1690. just fyldede tyve Aars-Tal
Fra
Den Stoormægtigste og Høybaarne
Monarks
Konning Christian den Femtis
Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers,
Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dytmær-
sken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst,
Hans Regerings Indtrædelse.

Triin op, Lyksalig Dag, og breed din morgenrøde,
Med lutter lykker ud, lad derpaa solen møde
Med alle straaler af en fuld lyksalighed,
Som himlens naader kand paa jorden kaste ned!
Giør, himmel, giør det saa, at denne Dag maa tegnis
Næst ved de blideste, der op i aaret regnis,
Paa hvilken Christian den Femte fra din haand
Tog sin Regerings Spiir, knyt med et Arve-Baand.
I vintre tøsser ti og somre lige mange
Har solen sirklet sig paa himmel-tegn og gange,
Nu vinker den i dag paa ny ad mange fleer,
Og Arve-kronen fast paa Kongens Hoved seer.
Igiennem krigens den bloodfarved damp og lue
Har Kongen midlertid sig modig ladet skue,

* 160

Ja den treforked spiir udi de grumme vand
Hand underkued har og agted ey et grand.
Endnu saa gandske viit, som verden sig oprører,
Og daglig jordens kreds i jammers-vogn omkiører
Med frygt for sverd og rov, og mord og ildebrand,
Saa boer dog Kongen og hans folk i fredens Land.
Lad denne dag, o Gud, mangfoldig aar opklare
For Kongens liv, og lad hans Regimente vare
Til Børn og Børne-Børn, mens himlens loft kand staa,
Og til hver skalk sin død af Kongens liv kand faa!