Kingo, Thomas Nytaarsønske til Fr. IV 1703

Allerunderdanigste Lyck-Ynske,
Ved det Ny-Aars Indgang,
1703
Til
Dend Stonnægtigste Monarch,
Kong FRIDERICH dend Fierde,
Konge til Dannemark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug
udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.

Blink op igien med Lyst paa Himlens store Runde
Du Verdens Øye, som et Nit maa aldrig blunde!
I Aftes, som Du gik det gamle Aar forbi,
Da satte du det i et ævigt Slutterie!
Op Sool, og lad dit Lius fra Himlens Trone tænde
For dette Ny - Aar, lad din Straale-Vogn omrende
Paa Himlens herlig Huus, ved hvert et Himmel-Tegn,
Som Folke-Vid optænkt har i din Stierne-Egn.
Giv, Himlens Gud, som har Planeter under Øye
Og Stierner i din Haand, at alle Ting sig føye
Til Liv, til Lykke, og til kroned Fryd og Fred
For Kongen og Hans Huus med ald Lyksalighed!
Gak Kriig og Uroe, byg Din Jammer-fulde Reede
Langt langt fra Kongens Land, gid Fiendens Vold og Vrede,
Som Dug for Solen en afmægtig Svindel faa,
Og Kongen hvert Aar til Ny Freds-Regiering gaa!

*