Kingo, Thomas Nytaarsønske til Chr. V 1696

Allerunderdanigst Nyt-Aars Ynske
Anno 1696.
Til
Dend Stoormægtigste, Høybaarne Monark og
Enevolds-Herre,
Kong CHRISTIAN dend Femte,
Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gotters,
Hertug udi SleBvig, Holsten, Stormarn og Ditmærsken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, etc.
Min Allernaadigste Herre og Arve-Konge.

SAa slog det GAMLE-AAR i Afltes hastelige
Sin Dør i Bag-Laas, og fra Tiden motte Vige,
Ey Eneste Minut det motte mere faa,
Men fløy, Gud veed hvor hen, i en U-soled Vraa!
GULD-NØGELEN det dog DAGS-KAMMER-HERREN førte
Ved AFTEN-STIERNENS bud, hvor efter SOLEN Kiørte
Ad MORGEN-STIERNENS Vey, og Verden til behag,
Oplukte Tidens DØR for denne NYT-AARS-DAG.
Velkommen om igien Du Tidens LIGNINGS-FØRSTE,
Du blant Planete-Hær dend Prægtigste og største,
Du Verdens Øye, som hvert Øye Glæde kand,
Og give AARET Liv til Jorden, Lufit og Vand!
Byd, store HIMMEL-GUD, som alting har at byde
At NYT-AARS SOLEN med NY NAADER ud maa bryde

* 178

Paa KONGENS ARVE-HUUS! giør KONGEN stoor og sterk!
Og Still paa mange Aar hans Levnets Seyer-Verk.
Du seer hand Træder paa sit Levnets Middel-Trappe,
O Livsens Gud, Du lad HANS Kræfter aldrig slappe,
Men giv HAM styrke, bær HAM Selv udi din Favn,
Det er din Kirkes og hans Rigers Tarv og Gavn.
Lad alle Fienders List, som Dug for Solens Øye
Henviskes, og HANS HAAND sin Uvens Nakke bøye!
Lad HANNEM Glædes i din Frelse foort og foort,
Indtil HAM lukkes op det STORE NY-AARS Poort.
Saa Ynsker Jeg og hver Vor DAVID Held og Lykke;
Gud sette AMEN til, med ævigt KONGE-SMYKKE
Oppaa KONG CHRISTIAN dend FEMTES ARVESTOOL,
Indtil ald Verden seer ey mere NYT-AARS SOOL.

I Dybest Underdanighed opsat
Aff
Th. Kingo.