Kingo, Thomas Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697

Allerunderdanigste Lykønske
Til
Den Stormægtigste Monarch
CHRISTIAN den Femte
Konge til Dannemarch og Norge etc: etc: etc: 5
Oppaa
Hans Kongl: Mayest:
Fødsels Dag
1697.

Klar Firmamentet op,ô store Guddoms øye, i
Lad Sool og lys og Liv og lykke sig Hidføye,
Med Størke, Sandhed, Fred, i himlens velbehag,
Oppaa Kong Christian den Femtis Fødsels Dag.
[Vor] store Fader, vor Monarch, vor Sool i Norden,
Er atter denne Dag af Gud omstraalet vorden
At ingen Horisont, saa vit hans Riger gaar,
Udi Formørkelse og græde-Klage staar.
Hans Liv, som Solen, sig med Kraft og qvægning strekker
Til hver hans underdan, hand dennem daglig rekker
Sit Konge-Spiir, som hielp og naade tegner paa, :
Hvor til enhver ved Dyd kand sikker adgang faa.
I Tvilling Riger, som er Kongens Arve-Sæde,
Opmuntrer eder paa Hans Fødsels Dag med glæde,
Lykønsker beder for vor Kongis liv, som er
Den Lykke Krone, som enhver af eder bær.
Almegtig himmel som i Kongens hender rører
Det store Scepter, som hand ved din naade fører,

* 180

Befæst hans Stool i Fred og lad den blive Klæd
Med ald Lyksalighed ved Kongen og hans Sæd.
Den Dag, den ønskte Dag, som Solen nu berender
Og viser verden i vor Kongis Liv Kalender
Fem gange Ti og Et omløbne levnets aar,
Ti-doble sig indtil Hand mæt af verden gaar.