Kingo, Thomas Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687

Indskrift i Kapellet paa
Valdemars Slot.

Staa Jernestiifwe steen og blif til æwigt minde,
Om slig en søe-helt og saa stor en dyds mandinde,
Som Juel og Ulfeld er> Gud lade deris sæd
Til Roes og ære gaa i deris foode fiæd.
Saalænge floder skal paa Werdens strømme larme
Og Taasing favnes'skal af Belts krumslibrig Arme
Saalænge Konger wed at prise Mandoms Art
Saa lefwer han, og hun deri har hendes Part.

*