Kingo, Thomas Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683

Under Christian V's Portræt i
Danske Lov.

Retfærdighed og hvad der pryder Kongens Krone,
Her boer det alt som paa sin rette Eje-Throne,
Mood, Mandom, Ret og Skiæl, aarvaagen fliid og Ære,
Kand alle Konger just af dette Ansigt lære.
Døm hele Verden, at Naturen intet glemte
Hos Dydernis Monarch Kong Christian den Femte.

*