Kingo, Thomas Til Skibet Prinds Frederich 1686

Til Skibet
Prinds Frederich,
som Lykkelig afløb fra
Banke-Stokken,
Ved Holmen i Kiøbenhavn, den 4. Decembr. 1686.

BLæs op Nordvest, og lad sig Vandene forhøje
Op til et lyksom Maal, lad nu din Puster føje
Det store Vester-Hav, saa Bølgen boltre maa
Og bredde sig saa smukt ved Holmens Havne-Aa!
Klaer, høje Himmel, op, Prinds Frederich vil sejle!
Her ligger en, som til hans store Navn vil bejle,
Et Skib, Et Jomfru-Skib, der aldrig haver Mand
Paa nogen Bølge ført, nu vil det ud fra Land!
Dog uden Prinds ens Navn vil det ej til at skride
Ud fra sin Banke-Stok, det vil ej til at ride
I Havets Bølge-Mark, før det faar Ære-Navn,
Udaf saa brav en Prinds, saa vil det ud i Havn!
Saa skyd dig da saa sagt ud paa den slibrig Bølge
Du konsterige Skib, Prinds Frederich vil følge
I hvor du Bølgen skiær udi det vilde Hav,
Trods Fiende, Klippe, Rev, og Bølgens Velte-Grav!
GUD selv fra denne Tid din Styremand skal være,
Dit Anker, dit Kompas, din Lygte vil hand bære,
Guds Hierte-segled Prinds vor Frederich skal staa,
Som Mandoms Spejel hvor du skal i Søen gaa.

* 154

Din Ære-Flag, dit Sejl, din kroned Mast du fører,
Dit Skyt som Torden-viis den hule Luft omrører,
Dit Søe- og Stridsfolk, som vel modigt er til Sinds,
Skal sige, du bær Navn af Verdens Beste Prinds.

*