Kingo, Thomas To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690

To Arier Ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690

Aria a 4 Voc. C.A.T.B. è 3. Instrum. Til hans Kongl: Mayst:

1.

VÆr velkommen CHRISTIAN
Til Din favre Fynske Plan,
Store Konning
Med Din Dronning,
Og dend kiere
Prinds og Herre,
O velkommen CHRISTIAN!
Hierterne Fryde sig
Himlen skal yde Dig
Ald dend Velsignelse,
Som Kongers Konge kand
Øse paa Salved Mand,
Hver giør sit Fryde-Skriig:
Kongen ald Lykke skee!

2.

Store Landsens Fader, kom
Længe til Din Eyedom!
Lad Dit Øye
Os fornøye,

* 162

Som naar Solen
Himmel-Polen
Jord og Havet straaler om;
Midlertid Blomstre saa
Kronen, Gud gav Dig paa
Til Dine Fienders Harm,
At de, til Hierte-Væ,
Skiel-Øyet Dig maa see
I Lykk' og Seyer staa
Ved HErrens egen Arm. ||

3.

Vær velkommen CHRISTIAN,
Kom igien, som Du est Van,
Store Konning
Med Din Dronning
Og dend Kiere
Prinds og Herre,
Saa paa nye gaar Glæden an!
Hierterne følge med
I hver Dit Rejse-Fied;
Og alle ønske saa:
Lad, Gud, Dit Ansigt staa
Hvor Kongen stunder paa,
At Rejsens Tid og Sted
Med Lykke Krones maa.

Odense, dend 24 Septembr. 1690
Th: Kingo.
163

Aria a 4. 6. Solo con 2 Viol. é Violone. Til hans Kongl: Høyhed

1.

SAa randt nu her op
Fra Himmelens Top
Dend Soel, der skal pryde vor Himmel i Nord,
Som Børne-Børn skal
I Tusende Tal
Opvarte, og lyde hans bydende Ord.

2.

O Velkommen hid,
I Ynskelig Tid
Prinds FRIDERICH! Und os Dit Naadige Syn
I blomstrende Aar,
Som deyligste Vaar,
Der glæder ald Riget, og særdeeles Fyen.

3.

Som Morgen-Røeds Art
Sit Purpur med fart
Udbreeder, naar Soelen vil prægtig opgaa!
Saa prydes med Fryd
Din Ungdom i Dyd,
Hvor giennem Din Lykke-Soel ævig skal gaa.

4.

O Kongelig Blood!
Vox til udi Mood
I Viifidom, i Styrke, i Himmelens Kraft,
164 At Kongernes Rood,
Hvor fra Du est grood,
Kand skyde ved Dig en U-dødelig Saft. ||

5.

Vort Røgelse-Kar
I Bønner opfar
Til Himlen! og hver Mand er lige til Sinds
At ynske Dig vel
Til Liv og til Siæl,
Lev, mægtige Konge-Søn, Dydigste Prinds.

Odense, dend 24 Septembr. 1690
Th: Kingo.