Kingo, Thomas Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687

Under Christian Vs Portræt i
Norske Lov.

Sku her Kong CHRISTIAN den Femte, Nordens Ære,
Dog ikke som du seer ham her afskygget være,
Men som hand er, naar hand op paa sin Throne-Stool
Er fuld af Herrens Frygt og Rettens klare Sool:
Höör, hvor hand taler her i Lovens rene Stemme
Til Folket længst i Nord om Ret og Skiel at fremme,
Hvert Field, hver By og Flek, hver Skib og Baad i Soe
De prise Kongens Lov og lar ham aldrig döe!

*