Kingo, Thomas Overskrifter til Kronborgs første og anden Port [1690]

Tvende Overskriffter, Til KRONBORGS Første Poort.

I.

STat, LÆSER, og beviis først Underdanigst Ære
For KONGENS store NAFN, som disse Steene bære!
Tænk saa: Her inden for er Naade for en Ven,
Men Ild og Krud og Lodd, at spytte Fiender hen!
Gak saa kun ind, og see Palladtzerne at prale,
Sku dend Tre-dobbelt Muur! Hør Slange-Halse gale
Med Torden-Røst, til Tegn, at KONNING CHRISTIAN
Dend FEMTE lyvner her og skyder Dødsens Gan.

II.

Dend store NORDENS MARS, KONG CHRISTIANdend FEMTE,
For Vand- og Lande-Værn til Forvagt mig bestemte,
Og gav mig Ordre, det Jeg ey oplukkes maa,
Om Fey og Fiendtlig Mand vil prøve ind at gaa!
For Venner haver Jeg Befalning op at lukke;
Min Fiende trodser Jeg. Hand skal mod Jorden bukke !
Thi saa har CHRISTIAN, nest Gud, mig væbned om,
At Kugler, Krud og Sværd blood-segle skal hans Dom.

*
28

Til dend Anden Poort.

TRiin ind, om Du est værd! Jeg lader op min Bue
Og obner Pladsen til det KRONED SLOT at skue!
TRE KONGER DET HAR FØRT AF VAND, AF ILD og SKUDD,
Trods Havets Svelg, Trods Brand, Trods Fienders Kugle-Brudd!
Nu har KONG CHRISTIAN dend FEMTES Magt og Møye
Ræt KRONED Verket, Trods hver Avindsyges Øye!
Gud give KONGEN og Hans SÆD en ævig Rood,
Saa længe ØRESUND skal kysse KRONBORGS Food.

*