Kingo, Thomas Over Holmer-Skandse 1700

Over Holmer-Skandse
Som den 8 April 1700 gav sig, og blev
rasered, ligesom eengang tilforn
den 5 Junij 1697 var skeed.

Hør Holmer Skandse hør, hvi torde du dig reyse,
Op paa forbuden jord, og mod Monarchen kneyse,
Fald i din støv igien, sig dine søstre saa,
Det ligeledis vil med deris hovmod gaa.

*