Kingo, Thomas Lykønskning [1673?]

Høy-Æxile, Høy og Velbaarne Herre,
Greve Peter Griffenfeld,
Greve til Griffenfelds Borg,
Hans Kongl. Majest. Riges Canceler, Ridder af Elephanten
og Dannebroge, Geheime Raad, Ober og Geheime-Estats og
Kammei-Secreterer, Canceli-Raad, Assessor i Collegio Status
og Høyeste-Ræt, Befalnings-Mand over Tønsberg Amt.

Guds naadis store Mand, du himmel-baarne Greve,
Her er mit ynskis maal: gid du maat lenge leve!
Gud som har grunden lagt til dend din ære-spiir,
Hand himmel-støtte dend til din og Danmarks siir!
Gud legge hundred aar til dine levnets dage,
Og lede til din seng en hiertens engle-mage,
Som kand formere dig din lykke, lyst og liv,
At Danmark have kand en ævig-lived Griv.

*