Kingo, Thomas Under Niels Juels Portræt [1697?]

Under Niels Juels Portræt.

Bort SkyggeKunst, som Her NIELS JUEL vil eftertrykke,
Du trefler ey Hans Siæls og Dyds og Mandoms Smykke,
Naturen gaf Ham Skiold og Hielm ved Fødsels Ære,
Gud selv jern-klædde Ham for Seyer at hiembære
Fra hver Hans Fiendes Haand der maatte underskrive
Hans Mandom med sit Blood, og i Hans Magt sig give;
Nu triner Hand paa ald den Rustning Krigen eyer,
Og i Triumf hos Gud udsiunger Herrens Seyer.

*