Kingo, Thomas Nytaarsønske til Chr. V 1682

Ald Lyksaligheds troohiertige Ynske
med det
Ny-Aar
1682.
Over dend Stoormægtige Monark,
Konning CHRISTIAN
dend Femte,
Konge til Danmark oc Norge, de Wenders og Gothers,
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,
Græve udi Oldenborg og Delmenhost, etc.
Sin allernaadigste Herre og Konge.

SLut kun, du gamle Aar, med usædvanlig Væde
Din Aften-Dør! Men see Du lukker op i Glæde,
Ved Nyt-Aars Nøgelen, for Kongens Arve-stool
En gylden Morgen med en ævig Lykke-Sool!
Luk! Hierte GUD, luk op ald Himlens Naade-Throne
Med ny Velsignelser at pryde Kongens Krone,
Giv i hans Hierte Raad, din Frygt udi hans Siæl,
Og giør Retfærdighed hans Rjgis Styrke-Pæl.
Visk af vor Leve-luft med kraftig Naade-Varme
Ald Jammers Regnedrøb, send i betrængdis Barme
En qvegsom Hielpe-Dugg, Giv, mægtig Himmel, giv
Alt Landet udi Din og Kongens Naade Liv.
Driv Krigens Torden-sky, Ulykkers Lyvne-ilde
Langt fra vor Horisont, lad træske Renkers hilde
I Kongens Foode-fied slæt intet Stød formaa,
Men lad i Fred og Krig hans Food uhindret gaa.

* 129

Gud lade Kongen see med Glæde, Sundhed, Ære
Mangfoldig Ny-Aar, lad hans Huus velsignet være,
Gud lade Hykleri og Had Ulykke faa
Ved hver en Dag som skal i Almanakken staa.
Gid ald Utroskabs Ny en ævig Næje blive,
Og Helveds Suovle-regn i falske Siæle Drive!
Hefh og Ulykke staa i deris Foode-spoor,
Som ynsker Kongen ey at staa i ævig Floor.

Allerunderdanigst
af
TH. KINGO.