Kingo, Thomas Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672

Gud med os!
Aller-ydmygeligste Hiertis Lyk-ynske
Til den
Stormægtigste og Høybaarne
Danmarkis og Norgis Arve-Prinds,
Hans Kongl: Høyhed
PRINDS FRIDERICH
Vor Allernaadigste Herris og Kongis
Kong Christian den Femtis
Første Fødde,
Hans Naadis Glædelige og Høy-ynskelige
Fødsels Tiid.
af
Thomas Kingo
Sognepræst i Slangerup

FÆLst Soolen til den Nat, du stoore Guddoms øye,
Da Danner-Dronning sig til Fødsel motte bøye,
Thi Friderich hand er opstanden af sin graf,
Og Norden, med sig selv, nyt lif og ære gaf.
Giør Lycken til hans vogn, giør S ey er til hans vugge,
Giør Ordet til hans dii, giør Freden til hans skugge,
Giør hvert hans Foode-triin i Fædris spoor at staa,
Og seyer-salig frem til hundret Aar at gaa.

*