Kingo, Thomas Paa Chr. V's Sundhed af den norske Guld-Velkom [1685?]

Paa Hans Kongl. Majest. Sundhed
af den norske Guld-Velkom.

Guldmuuret Drikke-Kar, du store Guders Begger
Som drikker Druens strøm, der dig paa Bredden legger,
Du drak tilforne Vand udj afgrundens Vraae
Der du end om flot var og før dig Soolen saae
Men der Kong Christian dig loed til Liuset føre
Og slig et Konstverk af din Klompe krop loed giøre
Da lod du see at du din Moder tegner paa
Du ligner hendes Field, Skov, Festning Elv og Aae.
Det er paa Kongens Skaal gid frydestrømme flyde
Langs ind i Kongens Huus! gid Lycken hannem lyde
Indtil hand naaer sit Meed! det ønskes tusind Maal
For hver en Draabe som her er i denne Skaal.

*