Kingo, Thomas Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Til
Høyædle og Velbaarne Herre
Hr. NIELS JUEL
Til Taasing og Ericksholm, etc. Ridder,
Kongl: Mayst: Høybetrode Geheime og Admiralitets Raad,,
saa og General Admiral-Lieutenant,
Hans Contrafey.

SAa vil mand Hr. NIELS JVEL, DEND STORE SØEHELT, male,
Men giennem hver en Streg vil Dyd og Mandom tale,
Og Elementerne, Lufft, Ilden, Jord og Vand,
Vil Vidne det hand er ret Hierted af en Mand!
See hvor hand peger hen! Der kandstu see og grue,
Hvor Himmel, Lufit og Land, Blood, Død og Torden-Lue,
De sammen-larmed, der i BELTETS Flyde-mark
Hand Fienden slog og stod som Muur for sin MONARCH.
Indbudet HAVSENS GUD, regn op, om du har skrevet
Paa din Treforked Spiir hver HAVMAND der har Levet
Og skylt dit FISKER-HUUS med Fienders Blodig Aae?
Iblant de BRAVESTE vor DANSKE JVEL skal staae!
Her staar HAND med en Mild, Adstadig, Ærbar Mine,
Dog kand HAND spytte Ild, saa snart som HAND skal trine,
Paa KONGENS Bud, udi hans Skib og Seglejagt,
Her staar HAND derfor i sin KONGES ÆREDRAGT.

* 223

Lev, BRAVE JVEL, O Lev DU REDELIGHEDS KIERNE
Din Roes i NORDEN skal frembryde som en STIERNE
Der skinner af DIT BRYST, og siden paa DIN GRAV
Skal vise. Gud ved dig stoor Seyr og Lykke gav.

*