Kingo, Thomas Uddrag fra Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

3.

Der skal en Helt og en Herre regjere
Christian fald ud af Hjerte og mod,
Kjernen af Kjemper, som Sværdet skal bære
Farfvet i fiendernis purpur-Sjæls flod,
Trofast, Standhaftig, og Ifrig at bringe
Grendserne sammen, og Voldsmænd at tvinge. ||