Uddrag fra Junior Philopatreiases lærde Anmærkninger over Fangernes Sange i Castellet.

Hvad nu? jeg vil herind, vil du mig det forbyde? Du vil vel aldrig mig med Agter-Flinten skyde? I see! du spørger ey engang hvor jeg vil