Michaëlis, Sophus Jeg beder —

Jeg beder —

Jeg beder til dit blanke Haar
og til dit klare Smil
og til den Sjæl, som bor
i dine fine Hænder.

Og til dit Øjes Evighed,
din Pandes hvide Sø,
og til den Blomst, som gror
i dine Kinders Sommer.

Dit Hjertes røde Altarild,
din Tankes Tempelfred
og Talens bløde Sus
som Vandfald fra din Læbe.

23. Septbr. 1893.