Michaëlis, Sophus Solblomster (digtet)

Solblomster.

O stærke Glød, som Millioner Mil
udstrækker dine milde Straalearme
og gyder i min Sjæl din gyldne Varme
og smitter Kinden med dit Purpursmil!

Du farver Blodet i mit Hjerte rødt
og havblaa Ringen om Pupillens Mørke,
i Farver spalter du din hvide Styrke
og smelter dem paa mine Kinder blødt.

Du dufter stærkt i Korn og Markens Dild,
dit Kys kan aabne alle Blomstermunde,
du stiger ned i Kløfter og i Grunde
og tænder Diamantens hvide Ild.

Mod Evighedens Kyst du lader blaane
den blanke Himmel; naar du gaar, ved Nat
en Afglans af din Skønhed har du sat
til Minde om dig selv — den milde Maane.

2

Medusa med det gyldne Straalehaar,
forsten mig ikke med dit stærke Øje,
lad mig i Andagt for dit Lys mig bøje,
imens dit Solkys til mit Hjerte naar.

Jeg véd en Blomst, som du gav Glans og Glød,
hvis Kinder dine Purpurkys har viet,
hvis stærke Blod dit Moderbryst har diet,
som bærer Solens Længsler i sit Skød;

ud fra hvis Øje gaar en dunkel Magt,
et Lys af Mulmet med en solfødt Varme,
et Favntag som af dine Straalearme,
— en evig Skønhed i en Afgrund lagt.

Bevar mig denne Solblomst, stærke Gud,
og giv den Duft og lad mig Blomsten eje
og gro med den paa dine gyldne Veje,
— kast aldrig mig i evigt Mørke ud.

Men lad mig leve i dit gyldne Gry,
en Blomst blandt dine Millioner andre,
hvis Liv i evigt Vexelløb skal vandre
og visne — for at fødes kun paa ny.

23. Septbr. 1893.