Michaëlis, Sophus Bøn

Bøn.

Giv mig igen min Ungdoms Tro
— den var som en Haand, der leder
hver Aften jeg gik saa frejdig til Ro,
tryg som en Dreng, der beder.

Giv mig min første Elskovs Lyst
— min paafugleskinnende Pige —
hun som gav mig sit hvide Bryst,
sit Skød det duftende rige.

Giv mig heller min Ungdoms Trods,
der Front imod Verden vender:
Der sidder en brændende Gud i os
og knytter til Kamp vore Hænder.

25. Septbr. 1889.