Michaëlis, Sophus En ung Piges Sang

En ung Piges Sang.

(Musik af August Enna).

Og er der et eneste Hjerte kun,
der slaar i raskere Slag
ved Tanken paa mig og en Mindestund
mig vier ved Nat og Dag.

Og er der en Haand, der vil stryge mit Haar
og køle min hede Kind
og tørre mig Graaden af Øjet, naar
en Sorg mig ligger paa Sind.

Og blusser en Blomst i min Vindveskarm,
et eneste grønnende Skud,
som voxer for mig, for at smykke min Barm,
naar den folder sin Farve ud.

7

Og har en Eneste Øre til
at høre min Længselssang,
og er der to Arme, som kærligt vil
i Nød mig slutte i Fang.

Og blev jeg i Verden kun god for Een,
kan fylde hans Liv og Sind,
og kan jeg glatte hans Pande ren
og kysse ham Modet ind,

— da blev jeg rigere vel end den,
der Gods og Guld fik i Magt,
da fik jeg mere at virke end den,
der bærer Dronningedragt.

26. Juli 1887.