• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Abigael Forchhammer.

Abraham sad i Mamre-Lund

Abwesenheit

Ach Amaryllis hast du denn

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Ach Himmel/ Himmel/ ach hvad skal jeg nu paafinde

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

Ach aff det haarde band oc lengsels tunge Nød

Ach gaar i Sene Tider gaar

Ach himmel-søde ord

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

Ach hører Himlens Ord

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Ach min rose visner bort

Ach mit Hierte Vill besvime

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke

Ach! Jesu mit Hierte har vanked

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Ach! min Jesu jeg maa klage

Ach! min Jesu! ach! jeg er død

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

Ach, Paludan

Achnsucht der Natur

Ad Daniam [Epigram]

Ad Daniam elegia

Ad Daniam et Danos integros excusatio

Ad Martinum Braschium [Epigram til Martinus Braschius]

Ad clarissimum uirum et poetam excellentem Georgium Buchananum scotum [Dedikation of De nova Stella]

Ad kendte Veje

Adam Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger (1779-1850)

Adam Oehlenschlägers Minde.

Adam gik i frydens lund,