Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912 Uddrag fra Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (8.bind)

S. 246 L. 3 f. n.: Rimeligvis Fejlskrift for „Faa“, læs: Naa her i
Betydningen opnaa.