Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912 Uddrag fra Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (8.bind)

S. 248 L. 14 f. o.: Ordene „paa Københavns Slot“ udgaar, da det
røde Kammer sandsynligvis snarere har været paa Frederiksborg
Slot, jvf. S. 190 og 192.