Carl Frederik Bricka, 1845-1903 Julius Alberg Fridericia, 1849-1912 Uddrag fra Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (8.bind)

S. 302 L. 5 f. n.: 28, læs 27. — I Slottets Raadstuefløj fandtes i
Stueetagen Apoteket og Sølvkammeret, indtil Mønten med
Bolig for Møntmesteren indrettedes her 1644. Raadstuen var
i 1. Etage (C. Chr. Andersen, Kjøbenhavns Slot, S. 25).