Worm, Jacob RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO

RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR
HANEN J KIØBMANDS
ANNO

Testerer vi for Alle At hanen hafver skicket sig som -
en Skelm och forrædere, for ald byen der hafver -
galet galt nat og dag for os, hand hafver och -
Saa handlet sig hos os, det tacke hannem -
Fanden den tusinde fold træeske gamle Skalck
Thi hans gode Madfader, hafver altid haft stoer
Fortred Af Hannem, Altid kommer hand fuld Af
Høcklerj, Pudserje och wnderfundighed.
Der wore och woris Naboehøns kockkedis
Holte hand mere med de fremmede Høns
Kaste wore Naboer korn for hannem At locke ham,
Tog hand kroen fuld Af det Svenske locke korn
Mange gange vare vore høns J fare for glenten
Det voldte hand med sin røde Kam och ringede lidde
wj ynske At wi engang kunde blifve Af med
Hannem, wdi hvis tid det och skulde blifve
Lefver hand lengere, da siunis det At hand blifver
saa feed, [at] Ørnen Skal [wil] Slu hannem
At hand skal blifve plocked, och komme paa spid At steyes