Worm, Jacob ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

til
hans Kongl: Mayst.
Min allernaadigste arve-Herre og Konning.

Høimilde Konge-Sool, ô du monarke-Stierne
Kristalle-Fyrsters Speil, ald mildheds frugt-riig kierne
Lad falde ned paa mig i dag et Stierne-skud
Af naade-Himmel-Kreds! det lønne Himlens Gud!
See mig i ydmygst støv ned hos din stool at ligge
Lad mig i muld og sand en Naade af dig tigge
O Konge! i Guds navn giv mig et stykke brøød
Der for med bøn og suk ieg takker til min døød.
Gud røre Kongens haand at hand sit Spiir vil bøje
Og paa min supplicatz nedslaae et mildheds øje.
Kiig til din tieners suk med fromheds perspectiv
Og i min lykkis døød indblæss ny aand og liv
For ni Gudinders skyld skriv ikkun ni bogstaver
Jeg [tæler] CHRISTIAN de ædle Lykkens gaver
Gud derfor Kongen fri fra modgang stød og storm
Derom anmodis Gud af ydmygst Jacob Worm.